Televole Komunist Yapar mı? – ZAMAN

‘Arz dayatması yapılıyor’

Magazin yayınları üzerine araştırmalar yapan Sosyolog Dr. Zeynep Karahan Uslu Atasagun’un önemli bir olguya işaret ettiğini belirterek şunları söyledi: “Magazin programlarına yönelik talebi; salt rating oranlarını dikkate alarak değerlendirirsek, magazinel içeriğe karşı toplumsal bir ilginin varlığından bahsetmek mümkün. Bu talebin arka planında; yıllardan beri depolitize edilen, eleştirel düşünme yeteneği dumura uğratılan bir toplumun eğlenceye sanal bir biçimde gömülerek, gündelik yaşamın sıradanlığından, ağırlığından kaçış için bir çıkış yolu araması yatmakta. Keza bugün yaygın medyaya ait tüm mecralar magazinel bir tabldotu her gün sunar hale gelmişlerdir.”

http://212.154.21.40/2000/11/30/haberler/haberlerdevam.htm#17