İstanbul Rehberi

İstanbul Rehberi
Dr.Zeynep Karahan Uslu
01.01.96 , İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayın No.27,İstanbul, 1996