İlkel Yasalar Hemen Değişsin – ZAMAN

Aile namusunu kirlettiği gerekçesiyle 15 yaşındaki Naime Salman’ı viyadükten atarak öldüren ağabeylerine verilen cezalarda ‘ağır tahrik’ indirimi uygulanması tepki çekti. Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, hukukçular ve sosyologlar, modern Türkiye’ye yakışmayan ilkel yasaların bir an önce değiştirilmesi gerektiği görüşünde birleşti.

Emekli hakim ve avukat Yavuz Abbasoğlu, ‘Uzun müddet aynı kanunu koruyamıyorsunuz. Toplumdaki gelişmeye göre mecburen yasalar da değişiyor. Türkiye’deki yasaların da değişmesi lazım. Mesela fuhuş yapan bir kişinin ırzına geçilmesinin çok az bir cezası vardı. O iptal edildi’ diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Karahan Uslu, ‘Yasada değişiklik olmadığı sürece az ceza öngörülüyor. Yasanın değişmesi gerekir. Değişikliğin gerçekleşmesiyle birlikte bu trajik olayların yaşanmasında bir azalma olacak. Bu tür ceza indirimlerinin bir sonucu da özendirici oluyor’ dedi.

Cesaret verici

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, Güneydoğu’daki töre cinayetlerinin hukuk toplumunda yeri olmadığını belirtti. Yasaların 1985’de imzalanan ‘Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın giderilmesi’ sözleşmesine uyarlanması gerektiğini vurgulayan Saylan, ‘Töre ve namus cinayetlerinde, ‘ağır tahrik’ nedeniyle ceza indiriminin hiçbir şekilde yer almaması gerektiği kanısındayım. Bu tür kararlar ancak, bu korkunç eylemlerin süregelmesi için cesaret verici olacaktır’ dedi.

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Eren Keskin, namus nedeniyle kızkardeşlerini viyadükten atan üç gencin, ‘ağır tahrik’ indiriminden faydalanmasının toplumdaki anlayışın değişmesi gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi.

http://www.aksam.com.tr/arsiv/aksam/2001/06/13/guncel/guncel17.html