Gençlik piyango gibi görülüyor – ZAMAN

Reşit olmamış kızlarını ellerinden tutup Elite Model Look gibi yarışmalara sokanlar, kendi çocuklarını milli piyango bileti olarak görmekte ve sistemin hizmetine sunmaktadırlar.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Uzman Dr. Zeynep Karahan Uslu, bu yarışmalara katılımın artışının toplumun, sistemin dayatmalarına karşı mesafeli bir duruş sergileme potansiyelinin giderek azaldığı, geleneksel bakış açısındaki kırığın giderek büyüdüğü şeklinde değerlendiriyor. Özellikle yaygın medya eliyle bu tür yarışmaların bir sınıf atlama rüyası olarak sunulduğunu ve yarışmalarda dereceye giren kişilerin paraya, şöhrete, daha iyi bir sosyal statüye kavuşacaklarının topluma empoze edildiğini belirten Uslu bu konuda bakın şu tespitleri yapıyor: “Ekonomik sıkıntının had safhada olduğu bu fakir ülkenin, eleştirel bir akla sahip olabilme imkanları tamamen ellerinden alınmış insanları henüz reşit olmamış çocuklarının ellerinden tutup Elite Model Look gibi yarışmalara sokmakta, kendi çocuklarını milli piyango bileti olarak görmekte ve sistemin hizmetine sunmaktadırlar. Tarih boyunca kız çocuklarını olası kem bakışlardan korumayı hayati bir mesele gibi algılayan bir toplumdan, onları bu tür bakışların odağı haline getirmekte sakınca görmeyen bir topluma doğru bir evrilmenin varlığından söz edilebilir. Bu değişimin temelinde ise hem ekonomik sıkıntıların artması, hem de değerler hiyerarşisindeki değişim yatmaktadır.”