Fransa ve Türkiye’de Kadınları Açısından Tarih ve Siyaset

14.00 ATAUM

Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM), kuruluşunun 10. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Fransa Büyükelçiliği ile ortaklaşa, “Fransa ve Türkiye’de Kadınlar Açısından Tarih ve Siyaset” konulu bilimsel bir toplantı düzenledi. 7 Mart 2003 tarihinde ATAUM’da düzenlenen toplantı iki panel ve iki konferanstan oluştu. “Türkiye’de ve Fransa’da Siyasal Temsilin Cinsiyeti ve Demokrasi” konulu ilk panelde Fransız Senatör Monique Cerisier-Ben Guiga “Fransız Toplumunun Çelişkileri: Gündelik Nezaketten Politik Kadın Düşmanlığına”, Fransa Avignon Üniversitesi’nden Profesör Francoise Thebaud da “Kadın Oyundan Siyasal Eşitliğe: Fransız Demokrasisinin Cinsiyeti” konulu bildirileri sundular. Bu paneli KASAUM Müdürü Prof. Dr. Serpil Sancar yönetti.
Panelin ardından Milletvekili Zeynep Karahan Uslu “Türk Siyasal/Toplumsal Kültürü ve Kadın”, Milletvekili Gaye Erbatur ise “Siyasette Eşit Temsil: Sorunlar, Olası Çözümler” konulu konferansları sundu.