Kategori arşivi: Medya Arşivi

Televole Komunist Yapar mı? – ZAMAN

‘Arz dayatması yapılıyor’

Magazin yayınları üzerine araştırmalar yapan Sosyolog Dr. Zeynep Karahan Uslu Atasagun’un önemli bir olguya işaret ettiğini belirterek şunları söyledi: “Magazin programlarına yönelik talebi; salt rating oranlarını dikkate alarak değerlendirirsek, magazinel içeriğe karşı toplumsal bir ilginin varlığından bahsetmek mümkün. Bu talebin arka planında; yıllardan beri depolitize edilen, eleştirel düşünme yeteneği dumura uğratılan bir toplumun eğlenceye sanal bir biçimde gömülerek, gündelik yaşamın sıradanlığından, ağırlığından kaçış için bir çıkış yolu araması yatmakta. Keza bugün yaygın medyaya ait tüm mecralar magazinel bir tabldotu her gün sunar hale gelmişlerdir.”

http://212.154.21.40/2000/11/30/haberler/haberlerdevam.htm#17

Cenazede ‘değişen’ kültür! – ZAMAN

Yerli değerlerin kenara itildiği cenazelerde, mum yakma, alkışlama ve kadın-erkek beraber saf tutmalar gittikçe yaygınlaşıyor. Artık bazı gruplar hayat tarzlarını, cenazelerinde deklare ediyor.

Son yıllarda, özellikle ünlü simaların cenaze törenlerinde karşımıza çıkan manzaralar, dini ve kültürel bir değişim ile toplum kesimleri arasındaki farklılaşmayı gündeme getiriyor. Bu konudaki ilk örneklerden olan Uğur Mumcu’nun cenaze töreni, bildiğimiz kültürel unsurların dışında gerçekleşti. Törende mumlar yakıldı ve ağıtlar söylendi. Mumcu’dan sonra vefat eden diğer ünlü gazeteci ve sanatçıların cenaze törenlerinde de benzer manzaralar yaşandı. Devamı…

Ekrandaki Kadın – TÜRKİYE

Televizyonun toplumdaki etkisi inkâr edilemez. Özellikle çeşitlenen, resmi televizyon kanallarının dışında 30-40’a kadar yükselen özel kanallar, en sâdık seyircileri olan kadınlar üzerinde büyük bir etki meydana getiriyor. Kadının adı üzerinde yıllar önce feminist çevrelerin başlattığı yapay tartışmaların dışında, Türkiye’de kadının konumunu ve meselelerini zaman zaman ele alan ciddi çalışmalar yapılıyor. Devamı…