Kategori arşivi: Medya Arşivi

İcazet değil ehliyet toplumu – AKŞAM

Müjgan AKKUŞ / İstanbul

AKP’den siyasete atılan Sosyal Bilimci Dr. Zeynep Karahan Uslu, milletvekili seçildiği takdirde, icazet toplumu olan Türkiye’nin, ehliyet toplumu olması için çalışacağını söyledi.

İstanbul Üniversitesi’ndeki görevinden istifa ederek AKP’den aday adayı olan Uslu, kendisini siyasete, Türkiye’de yaptığı analizlerin yönelttiğini söyledi. Zeynep Uslu, ekonomik ve sosyal dengesizlikler nedeniyle mağdur ve mutsuz kitlelerin sürekli arttığına dikkat çekti. Sınıf atlamak için bir takım engeller bulunduğunu öne süren AKP aday adayı, ‘Engeller ancak elitlerden alınan icazet ile aşılabiliyor. Gerginliğin kökeninde bu yatmaktadır. İcazet demokrasisi, hukuk, eşitlik ve liberalizmle bağdaşmaz’ diye konuştu.

http://www.aksam.com.tr/arsiv/aksam/2002/09/09/politika/politika10.html

“Yazılı ve Görsel Medyada Magazinleşmenin Tarihsel ve Sosyolojik Dinamikleri”, İletişim, 12/2001, G.Ü.İ.F.

Giriş

Toplumun biçimlenmesinde önemli role sahip olan medyanın kendisi de ülkemizde büyük bir dönüşüm yaşamaktadır. Bu durum, medya patronları ve çalışanlarının siyasetçilerle kurduğu tartışmalı ilişkilerin yanı sıra, medya içerikleri ile de doğrudan ilişkilidir. Türkiye’de “medyanın toplumsal fonksiyonlarından biri olan ve toplumu gevşetip rahatlatacak keyif ve eğlence imkanını sunmak, sosyal gerilimleri azaltmak olarak özetlenebilecek eğlence fonksiyonu”(Mcquail, 1990: 71) 80’li yıllardan itibaren diğer içerik türlerine egemen olmaya başlamıştır. Devamı…

Gençlik piyango gibi görülüyor – ZAMAN

Reşit olmamış kızlarını ellerinden tutup Elite Model Look gibi yarışmalara sokanlar, kendi çocuklarını milli piyango bileti olarak görmekte ve sistemin hizmetine sunmaktadırlar.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Uzman Dr. Zeynep Karahan Uslu, bu yarışmalara katılımın artışının toplumun, sistemin dayatmalarına karşı mesafeli bir duruş sergileme potansiyelinin giderek azaldığı, geleneksel bakış açısındaki kırığın giderek büyüdüğü şeklinde değerlendiriyor. Devamı…

İlkel Yasalar Hemen Değişsin – ZAMAN

Aile namusunu kirlettiği gerekçesiyle 15 yaşındaki Naime Salman’ı viyadükten atarak öldüren ağabeylerine verilen cezalarda ‘ağır tahrik’ indirimi uygulanması tepki çekti. Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, hukukçular ve sosyologlar, modern Türkiye’ye yakışmayan ilkel yasaların bir an önce değiştirilmesi gerektiği görüşünde birleşti. Devamı…