Kategori arşivi: Makaleler

“Yazılı ve Görsel Medyada Magazinleşmenin Tarihsel ve Sosyolojik Dinamikleri”, İletişim, 12/2001, G.Ü.İ.F.

Giriş

Toplumun biçimlenmesinde önemli role sahip olan medyanın kendisi de ülkemizde büyük bir dönüşüm yaşamaktadır. Bu durum, medya patronları ve çalışanlarının siyasetçilerle kurduğu tartışmalı ilişkilerin yanı sıra, medya içerikleri ile de doğrudan ilişkilidir. Türkiye’de “medyanın toplumsal fonksiyonlarından biri olan ve toplumu gevşetip rahatlatacak keyif ve eğlence imkanını sunmak, sosyal gerilimleri azaltmak olarak özetlenebilecek eğlence fonksiyonu”(Mcquail, 1990: 71) 80’li yıllardan itibaren diğer içerik türlerine egemen olmaya başlamıştır. Devamı…