Kategori arşivi: Makaleler

“Demokraside Bilginin Gücü”, Radikal, 7.11.2003

DEMOKRASİDE BİLGİNİN GÜCÜ

Dr. Zeynep Karahan Uslu
Ak Parti İstanbul Milletvekili

Hiç şüphesiz küreselleşme ve toplumların demokratikleşme talepleri günümüz dünyasını en fazla etkileyen olguların başında geliyor. Özellikle bilgi teknolojilerindeki gelişmenin etkisiyle, toplumlar kendi gerçeklikleri ile gelişmiş demokrasi anlayışına sahip ülkeleri mukayese edebilmekte ve taleplerine bu doğrultuda yön vermektedir. Türkiye de bu yönelişten nasibine düşeni alıyor. Devamı…

“Siyasete Gençlik Aşısı Şart”, Radikal, 30.7.2003

SİYASETE GENÇLİK AŞISI ŞART
Dr. Zeynep Karahan Uslu
Ak Parti İstanbul Milletvekili

Türkiye’de son günlerin en önemli gündem maddelerinden biri de Anayasa değişikliği paketi oldu; ancak, yapılmak istenen değişiklikler orman niteliğini kaybetmiş arazilerin satışına kilitlendi ve bu arada paketteki seçilme yaşını indiren diğer madde ikinci plana itildi. Devamı…

“Türkiye’de Yoksulluk Ve Yoksulluğun Yazılı Basında Yer Alış Biçimi”,Yoksulluk, I.Cilt, 2003,Deniz Feneri Yayınları,

TÜRKİYE’DE YOKSULLUK VE YOKSULLUĞUN YAZILI BASINDA YER ALIŞ BİÇİMİ

Dr. Zeynep Karahan Uslu
AK Parti İstanbul Milletvekili

GİRİŞ

Bilindiği gibi günümüz Türkiye’sinin en önemli ve süreç içinde kronikleşme trendine giren sosyal sorunların başında yoksulluk gelmektedir. Genellikle “insanların ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli kaynağa sahip olmama durumu” veya “mutlak asgari refah düzeyinin altında kalma durumu” ve “yaşamda kalabilmek için gerekli mal ve hizmetlere olan ihtiyacın karşılanamaması durumu” (Alagh, aktaran Şenses 2001:62-63) olarak tanımlanan yoksulluk bireyin ve toplumun dengesini alt üst eden sorunlar silsilesini beraberinde getirmektedir. Devamı…

“Türk Siyasal/Toplumsal Kültürü ve Kadın”, NPQ Türkiye, Cilt 5, Sayı 2, 2003

TÜRK SİYASAL/TOPLUMSAL KÜLTÜRÜ VE KADIN

Dr. Zeynep Karahan Uslu
AK Parti İstanbul Milletvekili

Küreselleşme ile birlikte hızla değişen ve dönüşen bir dünya ve Türkiye ile karşı karşıyayız. Bu gün toplumların içindeki farklı cinsler, gruplar ve sınıflar kendileri için daha adaletli, eşit şartların hakim olduğu bir yaşam talep ediyorlar. Bu çerçevede sosyal hayatın her alanında cinsiyetler arası eşitsizliğin mağduresi olan kadınlar da kendi problemlerinin çözümü için çeşitli kanallar aracılığıyla mücadele etmektedirler. Sorunların en net ve hızlı bir biçimde çözüme kavuşacağı alan ise elbette siyasal arenadır.
Devamı…