Kategori arşivi: Makaleler

“İnternet! Tehlike versus Fırsat?”, Radikal, 28.04.2007

İnternet! Tehdit versus fırsat?

Tüm risklerine rağmen internet, hiçbir kaynağın sunamayacağı imkânları sunuyor. Belli noktalarda temkinli, ancak ‘teknofobi’den uzak bir biçimde konunun ele alınması şart. İnsanlık, tarihin halen nereye evrileceği tam kestirilemeyen sanal dünyayla tanışma ve entegre olma evresinde . Devamı…

Sivil Toplum ve Hazar Grubu

http://www.hazargrubu.org/hazarkimdir9.htm

Sivil Toplum

Sivil toplum, Batı toplumlarının uzun tarihsel macerası sonucunda ortaya çıkmıştır. Batı’nın geçirdiği Aydınlanma, merkezi devletlerin ortaya çıkması, Sanayi Devrimi gibi büyük değişim ve dönüşümler sivil toplumun da yeşerdiği, üzerinde yükseldiği zemini ortaya çıkarmış, bugünkü sivil toplum kavramı, Hegel’den Marx’a, Gramsci’den Habermas’a izini sürebileceğimiz bir dizi düşünürün katkısı ile gelişerek olgunlaşmıştır. Devamı…

“En İyi Dönem”de Bile Zayıf – RADİKAL

TBMM şu anda yüzde 4.4’lük oranla en yüksek kadın temsilinin sağlandığı döneminde. Ne var ki Türkiye, dünya verileri bakımından, 176 ülke arasında Sri Lanka ile birlikte 108. sırada yer alıyor.

Yaklaşık iki hafta kadar önce, kökleri 19. yüzyılın sonlarına değin uzanan Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı ve her 8 Mart’ta olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de kadın sorunları daha yoğun bir biçimde kamuoyunun gündemine geldi. Devamı…