Kategori arşivi: Konuşmalarım

AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Zeynep Karahan Uslu’nun Win Balkans Eğitim ve Know-How Toplantısında Yaptığı Konuşma

THE RESULTS OF VIOLENCE AGAINST WOMEN

26.05.2003

Dear Chairman, Members of Parliament, Participants and Members of the Win Balkans Network,

Before starting my speech, I would like to congratulate and thank the people who organized this activity as this important event underlines the plight of women in the world and reminds everyone that while women make up half of the population in the world, they are constantly faced with several kinds of violence in their daily life.
Devamı…

Dr. Zeynep Karahan Uslu’nun İş Kanunu tasarısının 74. maddesi üzerinde şahsı adına TBMM Genel Kurulunda 14.5.2003 tarihinde yaptığı konuşma

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
İş Kanunu, bilindiği gibi, çalışma koşullarını belirleyen ve muhataplarının toplumun büyük bir kısmını oluşturması nedeniyle, toplumsal yapının biçimlenmesinde doğrudan etkili olan bir yasadır. Bu nedenle, maddeler üzerinde yapılacak tüm düzenlemeler de hayatî önem taşımaktadır. Hükümetimiz ve Grubumuz da bu hassasiyeti paylaşmış ve tarafların uzlaşacağı, dolayısıyla, uygulanmasında da sorun yaşanmayacak, asgarî müştereklerde bütün tarafların örtüşeceği bir kanun tasarısı hazırlamayı hedeflemiştir. Devamı…

Dr. Zeynep Karahan Uslu’nun, 2003 yılında 39 uncusu kutlanan Kütüphaneler Haftası nedeniyle, kütüphanelerin sorunlarına ve çözüm yollarına ilişkin 3.4.2003 tarihinde TBMM Genel Kurulunda yaptığı gündemdışı konuşma

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği gibi, medeniyetlerin yaşayabilmesi ve gelişmesi, o medeniyetin mensuplarının bilgi edinme ihtiyacını özgürce karşılayabilmesiyle doğru orantılıdır. Geniş toplum kesimleri açısından bunun en temel yoluysa, günümüzde, sanal ortam da dahil olmak üzere, çeşitli biçimlere bürünen kütüphanelerimizin yurt sathında gelişmiş ve yaygın olmasından geçmektedir. Ben de, 1964 yılından beri, mart ayının son haftasında çeşitli kültürel etkinliklerle kutlanan Kütüphane Haftası nedeniyle, konuyu Yüce Meclisin gündemine bir kez daha getirmek üzere söz almış bulunmaktayım. Devamı…

Dr. Zeynep Karahan Uslu’nun, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 68 inci yıldönümüne ilişkin TBMM Genel Kurulunda 11.12.2002 tarihinde yaptığı gündemdışı konuşma

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 68 inci yıldönümü nedeniyle gündemdışı söz almış bulunmaktayım.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçekleştirdiği devrimlerin ışığında, Büyük Millet Meclisimiz tarafından, 3 Nisan 1930 tarihinde belediyelerde, 26 Ekim 1933 tarihinde köy ihtiyar heyeti ve muhtarlık seçimlerinde, 5 Aralık 1934 tarihinde de milletvekili seçimlerinde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınmasıyla, çağdaş yönetim biçimi olan demokrasinin temel gereklerinden biri daha yerine getirilmiştir. Devamı…