Biyografi

 

Doğum Yeri – Tarihi: İstanbul – 11.07.1969

 

Eğitim

Lisans: İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü (1990)

Yükseklisans: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü (1992)

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü (1998)

 

Akademik Kariyer 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Kurumsal İlişkiler Koordinatörü (2009 – 2011)

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Rektör Danışmanı (2009 – 2011)

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (2009 – 2011)

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Bölüm Başkanı (2010 – 2011)

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi (2009 – 2011)

İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Öğretim Üyesi (2008 – 2009)

İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Yönetim Psikolojisi Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi (2008 – 2008)

İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Öğretim Üyesi (2007 – 2008)

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi (1998 – 2002)

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi (1994 – 1998)

İstanbul Üniversitesi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Bölümü, Araştırma Görevlisi (1991 – 1994)

 

 

Siyasi Kariyer

TBMM 24. Dönem, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili (2011 – … )

TBMM 22. Dönem, AK Parti İstanbul Milletvekili (2002 – 2007)

AK Parti, Ar-Ge Başkan Yardımcısı (2012 – … )

AK Parti, Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi (2009 -… )

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı Danışma Kurulu Üyesi (2009 – … )

AK Parti, Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı (2003 – 2012)

TBMM Akdeniz İçin Birlik Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkanı  (2011 – … )

TBMM Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Medyanın Rolü Alt Komisyon Başkanı (2011 – … )

Türk Parlamenterler Birliği Yüksek Danışma Kurulu Üyesi (2011 – … )

TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi (2011 – … )

TBMM Türkiye-İtalya Parlamentolararası İşbirliği Protokolü Eş Başkanı     (2005 – … )

TBMM Avrupa Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AAPA) Türk Grubu Başkanı (2005 – 2007)

İstanbul Milletvekilleri Asayiş Komisyonu Raportörü (2004 – 2005)

TBMM Pakistan Dostluk Grubu Başkan Vekili ( 2002 – 2007 )

TBMM Çevre Komisyonu Sözcüsü (2002 – 2004)

 

Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarda Bulunulan Görevler

Avrupa Akdeniz Yerel ve Bölgesel Yönetimler İşbirliği Komitesi (Standing Committe Euro-Mediterranean of the Local and Regional Authorjties – COPPEM) Başkan Yardımcısı (2009 – … )

Dünya Bankası Parlamenterler Ağı (The Parliamentary Network on World Bank – PNOWB) Üyesi (2005 – 2007)

UniCredit Uluslararası Danışma Kurulu (UniCredit International Advisory Board) Üyesi ( 2007 – 2009)

Uluslararası İletişim Birliği (International Communication Association – ICA) Üyesi( 2001 – … )

Avrupa Parlamentolararası Nüfus ve Kalkınma Grubu Üyesi   (2002 – 2007)

Küresel Eylem için Parlamenterler (Parliamentarians for Global Action – PGA) Üyesi (2011 – … )

İtalyan Mutfak Akademisi (Accademia Italiana Della Cucina) Üyesi             (2005 –  … )

Şiddet Karşıtı Radikal Parti (Nonviolent Radical Party) Üyesi( 2005 – … )

 

Ulusal Kurum ve Kuruluşlar Nezdindeki Platformlarda Bulunulan Görevler

Yıldız Sarayı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı (2013 – … )

Yıldız Sarayı Vakfı Yönetim Kurulu Mütevelli Heyet Üyesi (2012 – … )

Anadolu Kulübü (AK) Üyesi (2002 – … )

Avrasya Sosyologlar Derneği Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi (2007 – … )

Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi (1993 – … )

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (TURİNG) Üyesi ( 2007 – … )

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunlar Derneği (İSTİM) Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi (2007)

Türk Dili ve Edebiyatı Derneği Kurucu Üyesi (2008 – … )

Sosyoloji Derneği Üyesi (2000 – … )

Şanlıurfa Kültür ve Dayanışma Derneği Üyesi (1990 – … )

Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Onursal Danışma Kurulu Üyesi ( 2011 – … )

Türkiye Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (2007 – 2009)

Avrasya Sivil Toplum İşbirliği Derneği Üyesi

Yayınlar

Uslu Karahan, Zeynep ve Can Bilgili (Ed.), Kırılan Kalıplar 2: Kültürlerarası İletişim, Çok kültürlülük, “Tarihin Siyam İkizleri Türkler ve Kürtler ve Medya” Beta: İstanbul, 2010

Uslu Karahan, Zeynep, Bilinç Endüstrisinin İktidar ve Siyaset Pratikleri, “Siyasal İletişim Yöntemlerinin Seçmen Davranışına Etkisi ve 22 Temmuz 2007 Seçimleri”, Ed. Zeynep Karahan Uslu ve Can Bilgili, 13-53, Beta Yayınları, İstanbul, 2009.

Uslu Karahan, Zeynep, “Siyasal İletişimin Sıcak Temas Alanı Seçimler: 22 Temmuz ve AK Parti”Siyasetin İletişimi, Ed. Abdullah Özkan, TASAM Yayınları, İstanbul, 2009.

Uslu Karahan, Zeynep, Televizyon ve Kadın, Alfa Yayınları, İstanbul, 2000

Uslu Karahan, Zeynep, “Tarihte İstanbul”, İstanbul Rehberi, Ed. İbrahim Uslu ve Altan Büyükyılmaz, 12-43, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları No.27, İstanbul, 1996.

Uslu Karahan, Zeynep, ”İstanbul in History”, İstanbul Guide, Ed. İbrahim Uslu ve Altan Büyükyılmaz, 16-47, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları No.28, İstanbul, 1996.

Ödüller

2014 Yılı Başarılı Kadınlar Ödülü, Memur Dernekleri Federasyonu, 2015

Yılın Milletvekili Ödülü, Siyasette ve Ekonomide Vizyon 2023 Dergisi, 2013

Yılın Milletvekili Ödülü, Türkiye Gençlik Konseyi, 2013

Sivil Toplumda, İş Dünyasında, Siyasette Aktif İş Kadını Ödülü, Ankara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD), 2012

İtalya Devlet Nişanı (Ordine della Stella Della Solidarieta ‘İtaliana’Commandatore), 2007

Yılın Milletvekili Ödülü, Memur-Der Federasyonu, 2007

Yılın Milletvekili Ödülü, Siyaset Dergisi, 2004

19 Mayıs Gençlik Ödülü, Habitat Yerel Gündem 21 Gençlik Derneği, 2004

 

Yabancı Dil

İngilizce

 

Medeni Durum

Evli, bir çocuk annesidir.