Göster Kendini Fotoğraf Yarışması Jürisi Çalışmalarını Tamamladı

Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanlığınca organize edilen Ankara Liselerarası Göster Kendini Fotoğraf Yarışması’na gönderilen eserleri değerlendirmek üzere Bölüm Başkanı ve Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı Prof. Dr. Karahan Uslu’nun Jüri Başkanlığında 29 Nisan 2022 tarihinde üniversite bünyesinde yürütülen yoğun bir çalışma ile, jüri üyeleri 1.,2. Ve 3.’lük ödülüne ve sergilemeye layık görülen eserleri belirledi. Jüriyi çalışmaları esnasında Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun’da ziyaret ederek, tebriklerini ifade etti.
Jüri üyeleri; ülkemizde fotoğraf sanatının duayen ismi İbrahim Zaman, Türkiye’nin National Geographic ödülü alan tek kadın fotoğraf sanatçısı Dilek Uyar, kavramsal sanatçı Erhan Us, görüntü yönetmeni ve HİR öğretim üyesi Barış Konor, fotoğraf sanatçısı Yunus Topal ve Kültürel Dönüşüm Derneği Başkanı Zafer Kozanoğlu dan oluştu.

Prof. Dr. Karahan Uslu Yeni Kamu Diplomasisinde Ülkelerin Konumlanışını Anlattı

İstanbul Gedik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen Yeni Kamu Diplomasisi ve İletişim Semineri 21 Aralık 2021 tarihinde, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Tekin’in moderatörlüğünde gerçekleşti.
Prof. Dr. Karahan Uslu konuşmasında “enformasyon çağında, uluslararası ilişkiler ve diplomasi tarih boyunca hiç olmadığı kadar önemli hale geldi, daha önce dünyanın en büyük orduları ile kazanım elde edilirken, savaşların ödettiği büyük insani ve ekonomik bedellerin, kazanma yöntemlerinin değişmesine, kamu diplomasisi yönünde ağırlık merkezinin kaymasına yol açtığını, sert ve yumuşak güç kaynaklarını birleştirip, “akıllı güç” stratejisini kullanıp, kamuoyları nezdinde en iyi hikayeyi yazanların küresel Dünya’nın kazananı” haline geldiğini açıkladı.
Prof. Dr. Karahan Uslu kamu diplomasisinin de kendi içinde dönüştüğünü ifade ederek “yeni kamu diplomasi 5 temel e-yeterlilik gerektiriyor: iletişim kurmak, dinlemek ve kendini anlatmak, iş birliği yapmak, içerik oluşturmak ve eleştiriyi yönetmek. Web 2.0 diplomasisine geçmek zorundayız. Dijital diplomasi, veri diplomasisi, makine merkezli diplomasi, bilişsel diplomasi, internet diplomasisi, Twiplomasi, e diplomasi vb. tüm yaklaşımlar karşısında ülkeler kamu diplomasi kurumları, mevzuatlarını, teşkilatlarını yeniden düzenlemek zorunda. Bu trendi yakalayamayanlar tarih sahnesinde geri kalıyor. Hükümetlerinde resmen Metaverse’ün parçası olduğu yeni bir Dünya inşa edilirken, kamu hizmetlerinin verilmesi; tekno-yetenekli yeni bir kültüre geçme, Büyük Veri araçlarına ve diplomatların becerilerine daha fazla yatırım yapma, veriye merkezli kamu diplomasisi kültürü oluşturmaya odaklanması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Karahan Uslu Medyada Kadına Karşı Şiddet ve Etik Gazetecilik Semineri’nde Konuştu

Medyada Kadına Karşı Şiddet ve Etik Gazetecilik” başlıklı çevrim içi seminer ulusal ve uluslararası düzeyde geniş bir dinleyici kitlesiyle 7 Mart 2022 tarihinde buluştu. Açılış konuşmaları UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (UTMK) Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, UTMK İletişim İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Deniz Bayrakdar, ve UTMK Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Karahan Uslu tarafından gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Karahan Uslu “1980’lerle birlikte kadına yönelik şiddete, yanı sıra aile içi şiddete karşı uluslar arası bir mücadele gelişmeye başladığı gibi, bu meselede medyanın payının yanı sıra, üstesinden gelinmesinde yapabileceği katkılarda hem devletlerin, hem de sivil toplum kuruluşlarının ve de medyanın bizatihi kendisinin gündemine geri dönülemez biçimde yerleştirmiştir. Ve yine pek çok araştırmada medyada kadının temsilinin, kadın aleyhine anlamları destekleyecek biçimde inşa edildiğini ortaya koymaktadır. Ticari kaygılar ve bilinç yoksunluğu; tüm medya kuruluşları çeşitli etik ilkelere imza atmış olsa da ideal durumdan uzaklaşılmasını beraberinde getirmektedir. Ancak daha eşitlikçi ve insani temsillerin hâkim olacağı bir medya düzeninin oluşumuna yönelmek elbette mümkündür” dedi ve alınabilecek önlem ve önerileri sıraladı.
Seminerin ilk oturumunda, UNESCO Ortaklıklar ve Operasyonel Program İzleme Direktörü Marielza Oliveira, UNESCO İletişimin Geliştirilmesi Uluslararası Program Bürosu Başkanı Anna Brandt medyanın cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında önemli bir rolü olduğuna vurgu yapmışlardır.
Seminerin ikinci oturumunda, Prof. Dr. Aylin Görgün Baran (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Bertil Emrah Oder (Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü Başkanı, Hukuk Fakültesi Dekanı), Dr. Barışkan Ünal (Anadolu Ajansı) ve Yıldız Yazıcıoğlu (Gazeteciler Cemiyeti) yer almışlardır. Katılımcılar kadına yönelik şiddet haberlerinde medyada, haberlerin daha fazla okunması için sansasyonel başlıklar kullanıldığına dikkat çekmişlerdir.

Prof. D. Karahan Uslu Uçan Süpürge Vakfı 8 Mart Paneli’de Açılış Konuşmasıcıydı

Uçan Süpürge Vakfı’nın 4 Mart 2022 tarihinde Tunca Hukuk işbirliğiyle Erimtan Müzesi’nde düzenlediği, Dünya Kadınlar Günü Panel ve Sergi açılışında Vakıf Başkanı Halime Güner, İstanbul Sözleşmesi’nin küresel denetim organı GREVİO eski başkanı Prof. Dr. Feride Acar ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu açılış konuşmacısı olarak yer aldı.
Panelin icrasını müteakip Uçan Süpürge Film Festivali afişlerinden müteşekkil Sergi ve piyano resitali gerçekleştirildi.